Bó ống đồng kangrui KS 513

150.000₫

Bó ống đồng kangrui KS 513