Địa chỉ: 32 Định Công Hạ, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0977567356

Email: dungcuthethaohc@gmail.com

Website: http://dungcuthethaohc.com/