Ghế đẩy tạ ngang bằng xuki

3.900.000₫

Ghế đẩy tạ ngang bằng xuki.